Okolí a volný čas | Patince

 

Komárno

Komárno má za sebou bohatou historii. Opevněný hrad a přilehlá osada jsou v prvních písemných zmínkách vzpomínány pod názvy Camarum (1075), Kamam (1218), Kamar (1283), Camaron či Comaron (v listinách z let 1372-1498). Výsady města, které získalo osídlení od krále Bela IV v roce 1265, předcházely rozvoji středověkého Komárna. Matěj Korvín postavil na hradě renesanční palác a přeměnil Komárno na vojenskou základnu královské dunajské flotily v době protitureckých bojů. Obranná linie habsburské říše byla rozšířena o Starou pevnost (přebudovaný komárenský hrad) a Novou pevnost (druhá polovina 17. století). Strategická poloha na křižovatce vodních a pozemních cest zabezpečila rozmach obchodu a řemesel.

Ekonomický a kulturní význam města potvrdila 16. března 1745 i Marie Terezie a udělila Komárnu titul a práva svobodného královského města. Dunajský přístav přežil dvě zemětřesení, několik velkých požárů či morovou epidemii, ale i tak si dokázal udržet status jednoho z nejrozvinutějších centrem Rakousko-Uherska. Po druhé světové válce bylo Komárno opět přidruženo k Československu.

Z mnohých památek, které definují pestré komárenské dějiny, vzpomeňme aspoň kostel sv. Ondřeje, městskou radnici, Nádvoří Evropy nebo rozlehlý pevnostní systém.

Římský kastel u Iže

Nedaleko od vesničky Iža (7 km východně od Komárna) leží ruiny římského vojenského tábora (kastel). Pevnost byla součástí hraničního obranného systému, který měl tlumit útoky germánských kmenů ze severu. Dnes je archeologická lokalita jakýmsi přírodním muzeem.

Vodní mlýn u Kolárova

Zhruba 22 km od Patinec, na soutoku Váhu a malého Dunaje, leží městečko Kolárovo. Nedaleko, na mrtvém rameni Dunaje, je situovaný plovoucí vodní mlýn. Technická památka funguje jako historická expozice slovenského mlynářství. Zařízení má sice jen několik původních komponentů (zbytek byl vyroben ve Slovenských loděnicích v Komárně v roce 1982), ale přesto je věrnou kopií bývalého lodního mlýna v Radvani nad Dunajem. K mlýnu vede 86 metrů dlouhý most, který je pokládán za nejdelší dřevěný most v Evropě.


optimalizace PageRank.cz