Historie lázní Patince

Území obce je významnou archeologickou lokalitou, existují důkazy o neolitickém sídlišti železovské kultury (5000-4700 p.n.l.), osídleních a pohřebištích severopanónské kultury (1900-1500 p.n.l.). Tehdejší obyvatelé Podunajské nížiny se zaměřovali převážně na obrábění zdejší černozemě.

První historické záznamy o využívání léčivé síly místních pramenů pocházejí z 13. století a hovoří o lázních založených římsko-barbarskými kmeny a později Slovany v období Velkomoravské říše.

Samotné Patince jsou poprvé v písemné podobě vzpomínány jako "terra Poth" - zem, území Poth, v listině z roku 1268. Od roku 1444 jsou doloženy jako "possessio Path" (usedlost, osada Path). V průběhu století se při spravování území vystřídalo několik panských rodů od Pathyovců přes Pošárovce a Csajághyovce až po Pálffyovce. V polovině 19. století byla oblast Patinec známá jako pustá (travnatá step) u Dunaje. Tehdejší zeměpán Anton Pálffy spravoval panství s rozlehlým lesem, pod které spadalo 38 domů a 237 obyvatel katolického věrovyznání.

Léčivé účinky patinských pramenů vzpomíná ve svém díle i Matěj Bell (1684-1749); hrabě Nedetzky dal vybudovat v okolí pramene vany, v nichž se úspěšně léčily choroby končetin, a v roce 1953 na návrh Dr. Ondřeje Stollmana vyhlásili patinské zřídlo a jeho okolí za chráněnou oblast.

Patince se staly samostatnou obcí až v roce 1957. Dnes patří pod Nitranský kraj, okres Komárno a na rozloze 1131 hektarů tu žije zhruba 450 obyvatel.


optimalizace PageRank.cz